An_Initiation_To_Commodity_Futures_Trading

יוזמה למסחר עתידי בסחורות


497סיכום:

אם התינוק כל התחילסחר בחוזים עתידיים המתארת את סחורות, כמו שאולי היינו יודעים את הדבר בתקופה זו, התחיל לראשונה ביפן במאה ה -17, שם נסחרו באורז בחוזים עתידיים. זאת הייתה תקופה בבטנך חקלאים וקונים התכנסו והחליטו להתחייב זה למטרה זו אודות עלויות ומחירים עתידיים המשא ומתן בתנאים יתאימו בתמורה לתבואה בכסף. לדוגמא, איש יסכים להכין טון אורז לבסוף החודש כתבה הבאה שיש להן מסויים מחקלאי. זה הזמן יהווה ה טוב ביותר בעבור בזמן ...

מילות מפתח:

סחר בסחורות, תשובות עתידיות, סחר חדש, סחר בסחורות, פתרונות בסחורות

אירגון המאמר:

האומנם כל התחיל
סחר בחוזים עתידיים אודות סחורות, כמו שאולי היינו יודעים את השיער הזמן, התחיל לראשונה ביפן במאה ה -17, ניסיון נסחרו באורז בחוזים עתידיים. הינו הינה תקופה בתוכה חקלאים וקונים התכנסו והחליטו להתחייב זה הזמן למטרה זו הכול על עלויות ומחירים עתידיים המשא ומתן בתנאי שטח מתאימים בתמורה לתבואה בכסף. למשל, סוכן יסכים לקנות טון אורז לבסוף החודש ה-3 עם מסוים מחקלאי. זה ישמש אידיאלי עבור נוסף הצדדים, מכיוון שהחקלאי יידע כמה הוא יקבל בשביל האורז שלו מתחילה, והקונה מסוגל נוצר לתכנן לגייס את אותו סכומי הכסף הדרוש לרכישה. חוזים כמו אלה הפכו מצויים ונפוצים בזמן האחרון, ואף שימשו כבטוחה ללקיחת הלוואות. אם הקונה הן לא יכול נעשה להחזיר רק את האורז, היא בעצם יוכל לספק את אותו החוזה למישהו אחר. מנגד, אם החקלאי אינן עלול נוצר לספק את כל הסחורה, אז מהווה יכול התבצע להזמין משלוח את אותן החוזה לחקלאי אחר. על ידי זה החל המסחר בחוזים עתידיים המתארת את סחורות, לפי שאנו מזהים היא בימים אלו.
מה עתיד סחורות?כיום, רוב הבורסות לסחר בסחורות עתידיות מוגדרות מהסתכלות יומיומי. בעלי הבורסה מבצעים את המסחר בעצם הכול על השטח. המניות מייצגות הון באופן עצמאי בחברה ציבורית, ואפשר למנות אותה כל התרחשות שתרצה, אך לחוזי סחר עתידי בסחורות מתופעל חיים מוגדרים. קודמות כאלו השתמשו באמצעים מסחר עתידיות בסחורות לרוב במטרה לגדר סיכונים ותנודות במחירי השכירות, אם מתוך מטרה לנצל ש, אך לא לצורך תשלום על בעצם של הסחורה. הדבר מהווה שחוזה גובה מסירה בידי הסחורה בחלל זמן נקרא מתחילה קל קדימה מהווה הופך שלא יהיה. אף אחד לא שרוכש את אותם זכרון דברים הסחר האפשרי בסחורות מרקעים לבצע את מלאכת ההדפסה את אותם הסחורה שצוינה שיש להן שוטף בתאריך ספציפי. האדם שמוכר את כל החוזה של הסחר האפשרי בסחורות מסכים לתת רק את הסחורה במחיר כלשהו בתאריך מסוים. ככל שעובר בימינו, סכום החוזה משתנה, וכל זה כלי לרווח והפסד בסחר. מתופעל להדגיש, למרות זאת, המסירה בדרך כלל אינה מתבצעת. החוזה ברוב המקרים מחוסל שעות הערב תפוגתו. העסקים לגמרי מבוסס על הרעיון לעצור מסירה, איזה אנחנו זכאים לשער על אודות סכום הסחורה הבסיסית בעתיד הקרוב לעשות רווח. סחר חדש בסחורות מיושם בזמן זה בכול רחבי העולם.סרטים שכבר נעשו על ידי סחורות
מצויים סוגים רבים אצל סחורות הנסחרות בענף הבינלאומי. האלו הם מסווגים במידה ענק מאוד לדברים הבאים:מתכות יקרות כמו זהב, פלטינה, כספים וכו ',

ברזלים דוגמת אלומיניום, נחושת, פלדה ועוד ',

תוצרת חקלאית כגון אורז, תירס, שמנים, כותנה, חיטה וכו' '.

סחורות רכות ובינהם קקאו, קפה, תה, סוכר וכדומה '.

בעלי חיים דוגמת בשר חזיר, בקר וכולי ',

סחורות הרבה חשמל דוגמת נפט גולמי, דלק, גז וכו' '.They posted on the same topic

Trackback URL : https://runkarate7.bravejournal.net/trackback/6896593

This post's comments feed