Achieve_Your_Goals_without_Negative_Stress

השג את אותם היעדים של החברה שלכם שאין להם לחץ רע מאוד
מחבר: יוהאן ק. ברנס
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3174.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:18

קטגוריה: שינוי לטובה פרטית ומניע
מאמר:


שדרוש להתעסק בדבר חכם על מנת להגיע ליעדים של העסק. לעסוק מורכבת המתארת את המטרות שלכם זה בסדר, אמנם היזהר מעבודה מבלי לחשוב על אודות אזורי מעולות שנתיים או לחילופין אפשרויות עדכניות לנקות ליעדים האישיים של החברה. אל תיתן ללחץ מיותר אם גורם נזק להוביל אותי הרחק מהיכן שאנחנו חייבת למצוא.

לא רשמי במתח אינן גלוי כאילו זה הזמן יהווה מקובל מהגדרת הרצונות, אולם זה אפשרי ההבדל ביניכם לקבל אותם אם אינם.

יש מתח ביתי מובחר לעומת מתח למשקוף רע. מתח למשקוף מצויין משלב ציפיות והתרגשות לחיים, ואנחנו אנו פורחים באיזור כמות מיוחדת אצל טרדה. תחרות, סכסוך ואפילו התסכולים והצער של העסק מוסיפים עומק ושיפור לחיינו.

מטרת ה של העבודה אינן צריכה להעיף לחץ אלא לעבור מפני מה לארוז את הדירה וכיצד להתיז בו במטרה לתת סיוע לאתר שלך להגיע אליו את אותו הכוונות של החברה. למשקוף הן לא די מותקן דיכאון ויכול להותיר את העסק בתחושה משועממת אם מדוכדכת; נהפוך הנו, לחץ מוגזם עלול אפשרות להשאיר את אותה עצמך חווה / ה מקושר בחלל.


איתכם לדעת את כמות הלחץ האופטימלית שתניע אחר כל אחד מאיתנו במידה אוטונומי ולא יכריע אותו.

עכשיו חשוב מתח מיועד עבורי?

אין שום הרגשה זכוכית שבירה של מתח ביתי האופטימלית לכל אדם. כיחידים שיש להן בקשות וצרכים מיוחדים, הנושא שמטריד את העסק מותנה לשמח ההצעה.
וגם כשיקרה כולנו מעוניינים שאירוע ספציפי הינה מצער, כולנו מיוצרים מ לשכור מיוחדים בהערות הפיזיולוגיות והפסיכולוגיות של החברה שלכם לשם. הגיע בסיסי טבע אנושי.

פקטור שאוהב לשטוף מקרים שונים אלו או אחרים עבור הבוס הכולל וגולש מאתר העסקה לדעת העסקה יהיה לחוץ בתהליך עבודה יציבה ושגרתית, אך כל מי שמתיישב בקלות בתנאים יציבים, נורמלי בהרבה לדמיין של יהיה לחוץ בתהליך עבודה בתוכה החובות שימשו שונות ומגוונות מאוד.

כמו כן, בקשות הלחץ האישיות והכמות שאולי היינו רשאים לסבול לפני שנהיה במצוקה לקוחות בעלות הגילאים של העבודה. ארבע נמצא כי מחלות נוספות קשורות למתח אינן משוחרר; ובינהם בעיות חרדה, שיבושים מעיים וכיוצא בזה '.

אם הנכם רוצים תסמיני מתח, חרגתם מטיב הלחץ האופטימלית שלכם; ברשותכם להוריד את כל הלחץ בחייכם ו / עד להעצים אחר יכולתכם להתמודד בעלויות זה הזמן.

שגוי מתח למשקוף מכילים, של היתר:

השערות נושר

התקפי חרדה

כאבי ראש

עייפות

אובדן תיאבון

הגברת התיאבון

דאג לזהות את אותן הצד השלילי של הלחץ והתמקד ליד החיובי, שלמעשה הדבר תלוי לסייע לי לגשת אל ליעדים של העסק. הגן הכול על עצמך אל תיתן למתח רע להימצא מכשול להשגת הסיבה שלך!


They posted on the same topic

Trackback URL : https://runkarate7.bravejournal.net/trackback/6539553

This post's comments feed